Zo werkt meedoen met Goed Foarelkoar

Goed Foarelkoar is de jaarlijkse sponsoractie van Kabelnoord, waarbij inwoners van Ameland, Schiermonnikoog, Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland projecten indienen en op projecten kunnen stemmen. Het sponsorgeld wordt zo verdeeld onder en door de bewoners van ons werkgebied.

Meedoen is eenvoudig, je dient je project in via Spelregels Goed Foarelkoarop deze website. Na toetsing door Kabelnoord (we controleren of jouw project aan de spelregels voldoet) wordt jouw project op de Goed Foarelkoar website geplaatst onder 'projecten'. Van 23 augustus t/m 21 september 2017 kan er op de projecten gestemd worden. Meer uitleg over de verdeling van het sponsorgeld vind je bij de veelgestelde vragen

Spelregels Goed Foarelkoar

Om Goed Foarelkoar 2017 in goede banen te leiden, zijn er een aantal spelregels waaraan projecten moeten voldoen:

  1. Het hele sponsorproject, zowel de aanvraag als de uitvoering, vindt plaats in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Ameland of Schiermonnikoog. 

  2. Het sponsorproject draagt bij aan de samenleving in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Ameland of Schiermonnikoog. Kabelnoord ondersteunt geen indirecte doelen buiten deze regio.

  3. Het sponsorproject is een lopend project, of wordt voor januari 2019 gerealiseerd.

  4. Er kan per stichting, vereniging, projectgroep of initiatief één sponsorproject worden ingediend.

  5. Om tot uitkering van sponsorgeld te komen heeft Kabelnoord een complete aanvraag nodig. Een volledig ingevuld aanvraagformulier bevat o.a. een heldere omschrijving, kostenraming en minimaal 1 afbeelding. De aanvraag kan eenmalig worden ingediend. Incomplete of onvolledige aanmeldingen worden afgewezen. 

  6. Aanmeldingen van sponsorprojecten moeten voor 21 augustus 2017, 12.00 uur bij Kabelnoord binnen zijn. 

  7. Bij winst van de publieks- en/of juryprijs stuur je na uitvoering van het sponsorproject een verslag (max. 1000 tekens) en een foto naar Kabelnoord, zodat wij dit kunnen inzetten voor onze communicatie.

  8. Commerciële partijen en de winnaars van Goed Foarelkoar 2016 zijn uitgesloten van deelname.

  9. Bij vermoedelijke fraude met online stemmen behoudt Kabelnoord zich het recht voor om de betreffende stemmen in mindering te brengen of het project uit te sluiten van deelname.

 

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en projecten.

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Like ons op facebook