Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over Goed Foarelkoar.

 1. Spelregels voor het stemmen bij Goed Foarelkoar

  Het stemmen op de projecten van Goed Foarelkoar kent enkele spelregels.

  Online stemmen: 

  • Er kan per e-mailadres eenmaal online gestemd worden
  • Er kan per woonadres maximaal vijfmaal online gestemd worden
  • Alleen de door Kabelnoord bevestigde online stemmen gelden
  • Bij vermoedelijke fraude met online stemmen behoudt Kabelnoord zich het recht voor om de betreffende stemmen in mindering te brengen of het project uit te sluiten van deelname
  • Stemmen kan tot donderdag 21 september 2017,12.00 uur


  Samengevat: stemmen kan alléén via de Goed Foarelkoar website. Dus niet via Facebook, Twitter, e-mail o.i.d. In totaal kan er per woonadres 5x online gestemd worden (mits met verschillende e-mailadressen).

 2. Wie mogen er meedoen?

  Verenigingen, stichtingen, initiatieven, projectgroepen, buren, iedereen mag meedoen. Ongeacht de grootte van je project, ongeacht de grootte van je ledenbestand. De voorwaarde is dat het hele sponsorproject in het werkgebied van Kabelnoord plaatsvindt. Commerciële partijen en de winnaars van Goed Foarelkoar 2016 zijn uitgesloten van deelname. Bekijk ook de spelregels.

 3. Wanneer kun je stemmen?

  Op woensdag 23 augustus 2017 verschijnt de stemmodule op de website. Inwoners van Kabelnoord-werkgebied kunnen t/m donderdag 21 september 2017, 12.00 uur stemmen op hun favoriete project.

 4. Waarom Goed Foarelkoar?

  Vrijwel iedere week worden er bij Kabelnoord sponsorverzoeken ingediend. Vaak sponsoren we en soms moeten we mensen teleurstellen, om diverse redenen. Zo sponsoren we eigenlijk alleen evenementen die de leefbaarheid in ons hele werkgebied ten goede komen. Dit omdat we onze naam niet willen verbinden aan één (sport)club, omdat we er zoveel in ons werkgebied hebben.

  Sinds 2016 laat Kabelnoord haar abonnees bepalen hoe het sponsorbudget wordt verdeeld. Onder de vlag van het jaarlijks terugkerende project Goed Foarelkoar krijgen inwoners van het Kabelnoord-werkgebied voortaan invloed op het besluit waar het sponsorgeld van hun kabelmaatschappij naartoe gaat. Zowel de verdeling als de initiatieven komen vanuit de inwoners: voor en door de regio.

 5. Hoe krijg ik contact met de organisatie?

  Je kunt in contact komen met de organisatie van Goed Foarelkoar door een e-mail te sturen naar sponsoractie@kabelnoord.nl 

 6. Hoe is de verdeling van het sponsorgeld?

  Kabelnoord stelt de volgende sponsorbedragen beschikbaar:

  • € 2500,- voor het project dat overall de meeste stemmen krijgt.
  • € 1250,- voor het project dat 2e wordt in dezelfde categorie als het project met de meeste stemmen.
  • € 1250,- voor de projecten die in de andere 2 categorieën de meeste stemmen behalen.
  • € 2500,- te verdelen door de jury onder de projecten van hun keuze, waarbij extra gelet wordt op de kleine initiatieven (verdeling en hoogte sponsorgeld is naar inzicht van de jury).
 7. Stopt mijn huidige sponsoring van Kabelnoord?

  Ja, in principe wel. Indien je momenteel gesponsord wordt door Kabelnoord, of er is voor 2017 reeds sponsoring toegezegd, dan blijft dit geldig tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Enkele initiatieven, die al geruime tijd door ons gesponsord worden, zullen geattendeerd worden op deelname aan Goed Foarelkoar. Zo stromen er steeds meer sponsorprojecten naar Goed Foarelkoar en voorkomen we dat er naast Goed Foarelkoar alsnog veel losse aanvragen ontstaan.

 8. Hoe doe ik mee?

  Je kunt meedoen door het aanvraagformulier volledig in te vullen. Bij Kabelnoord controleren we of je project voldoet aan de spelregels. Bij goedkeuring verschijnt je project binnen enkele werkdagen op de website.

 9. Hoe schrijf ik een project in?

  Inschrijven van een sponsorproject kan éénmalig via dit formulier. Incomplete aanmeldingen worden afgewezen, controleer dus goed of alle velden correct zijn ingevuld en de afbeelding is toegevoegd. Bij goedkeuring door Kabelnoord verschijnt jouw project binnen enkele werkdagen op de website.

 10. Hoeveel mag of moet een project kosten?

  Bij de kostenraming op het formulier kun je aangeven hoeveel jouw project in totaal gaat kosten. Alle projecten, ongeacht de schaalgrootte zijn welkom om mee te doen. Dus ook als jouw project minder kost dan € 1250,- en je in principe 'winst' zou maken als je de meeste stemmen zou behalen, mag je meedoen.

 11. Ik wil indienen, maar heb nog niet alle gegevens, wat nu?

  Je kunt je project indienen t/m maandag 21 augustus 2017, 12.00 uur. Het is belangrijk dat je jouw project in één keer goed aanmeldt. Dus verzamel voor 21 augustus 2017 alle gegevens en dien jouw project in één keer in. 

 12. Wanneer is de uitslag bekend?

  Op donderdag 21 september 2017 sluit de online stembus en kan er niet meer gestemd worden op de deelnemende projecten. Aansluitend wordt gecontroleerd of de stemmen op eerlijke wijze zijn verkregen. Nadat het aantal stemmen per project definitief is vastgesteld, buigt de jury zich over alle inzendingen. Op vrijdagmiddag 29 september 2017 maakt Kabelnoord de winnaars van de verschillende categorieën bekend. 

 13. Ik ben geen klant van Kabelnoord, mag mijn project meedoen?

  Natuurlijk! Zolang jij inwoner bent van Ameland, Schiermonnikoog, Dongeradeel, Dantumadiel of Kollumerland en jouw project voldoet aan de spelregels, mag je meedoen. 

  En uiteraard mag je altijd klant worden. ;-)

 14. Kan ik alleen via de website een project indienen?

  Ja. Projecten indienen kan alleen via het online formulier op deze website. Als het niet lukt om zelf een project te plaatsen via de website, dan kun je op werkdagen langskomen bij Kabelnoord (Pier Prinslaan 21, Dokkum). Een medewerkster van ons Klantencentrum helpt dan bij het indienen.

 15. Welke categorie moet ik kiezen?

  Soms kan een project in meerdere categorieën geplaatst worden. Zo is bijvoorbeeld de organisatie van een sporttoernooi iets sportiefs (sport), maar een sportevenement draagt ook zeker bij aan de algemene leefbaarheid (maatschappij). Kies de categorie waar jouw project logischerwijs het beste in past. In het geval van een sportevenement is dit de categorie sport.

  Over het algemeen geldt:

  Sport = een project dat hoofdzakelijk met sport te maken heeft
  Voorbeelden sport: nieuw materiaal (shirts, goals, matten, ballen etc) voor de club, organisatie van een sportevenement, nieuw meubilair voor de kantine

  Cultuur = een project dat hoofdzakelijk met (klein)kunst, muziek, toneel, musea, tradities te maken heeft
  Voorbeelden cultuur: nieuw geluidsmateriaal, uitbreiding van een collectie, opstarten van een koor

  Maatschappij = een project dat hoofdzakelijk met de (verbetering van) leefbaarheid  te maken heeft
  Voorbeelden maatschappij: een project voor ouderen, nieuwe speeltoestellen in de buurt-speeltuin, groenvoorzieningen 

  Bij twijfel kies je de categorie die jou het beste lijkt, bij Kabelnoord controleren we altijd de gekozen categorie. Kabelnoord bepaalt uiteindelijk de categorie.

 16. Wanneer is Goed Foarelkoar in 2018?

  Op dit moment is het nog niet bekend wanneer Goed Foarelkoar in 2018 plaatsvindt. Via de digitale nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte, inschrijven voor de nieuwsbrief kan op de homepage

 17. Mag ik meer dan 1 project indienen?

  Nee, er kan 1 project per stichting of vereniging worden ingediend.

  In principe mag een contactpersoon wel meerdere projecten indienen voor verschillende verenigingen, stichtingen etc. Een project kan zelf maar één keer worden opgegeven. Kabelnoord coördineert de deelnames en beoordeelt of een project wordt geplaatst. Bekijk alle spelregels voor meer informatie.

 18. Wat is de tussenstand?

   

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en projecten.

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Like ons op facebook